Sklep zoologiczny BabuZoo
Sklep zoologiczny BabuZoo

Zaloguj   |   Zarejestruj

sklep@babuzoo.pl | Tel. 579 655 313 | Wysyłka gratis powyżej 149zł


Polityka prywatności

Babuzoo Marta Bludnik postępuje zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”). Udostępniamy Użytkownikom pełną informację na temat przetwarzania oraz przechowywania przez nas danych osobowych. W sekcji cookies określamy zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Babuzoo Marta Bludnik.

W sprawach nieuregulowanych polityką prywatności oraz regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Marta Bludnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Babuzoo Marta Bludnik, 02-786 Warszawa, ul. Jastrzębowskiego 22 LU4, NIP 9512126849, REGON 147423962 (dalej „my”, „Babuzoo", „administrator”).

2. Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych w naszej bazie?

Za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@babuzoo.pl lub pisemnie pocztą tradycyjną na adres Babuzoo Marta Bludnik, ul. Jastrzębowskiego 22 LU4, 02-786 Warszawa.

3. Skąd posiadamy Twoje dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe zapisane w naszej bazie zostały udostępnione dobrowolnie przez każdego z Klientów w trakcie korzystania z naszych usług, zakładania konta w sklepie Babuzoo.pl (dalej: „sklep”, „portal”), składania zamówienia, rozliczenia za zakupione produkty.

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje (dalej również: Użytkownik) dane osobowe?

Sklep przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • Wykonywania i zawarcia umowy o świadczeniu usług, w tym realizacji zamówień, rozliczeń zamówień, związanego z realizacją umowy kontaktu telefonicznego, kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozpatrywania zgłoszeń zwrotów i reklamacji oraz prowadzenia korespondencji z Klientami i potencjalnymi Klientami. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”
 • Obsługi fanpage na portalu społecznościowym Facebook. Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil Babuzoo.pl. Informujemy Użytkowników o aktywności profilu Babuzoo.pl, w tym jego promocji Babuzoo, odpowiadamy na pytania zadawane za pośrednictwem komunikatora Facebook Messanger. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO
 • Wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawiania oraz przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 • Wykonywania analiz obejmujących raportowanie sprzedaży, planowania działań marketingowych, planowanie rozwoju usług, planowanie rozwoju paneli informatycznych, tworzenie modeli statystycznych, zbadania opinii o poziomie zadowolenia z realizacji umowy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Wykonywania analiz ruchu przychodzącego na stronę portalu. Odnosi się to do danych gromadzonych w plikach cookies oraz danych statystycznych portalu.  W ramach monitorowania ruchu na Babuzoo.pl analizowane będą między innymi następujące dane: adres IP, data i czas serwera, rodzaj przeglądarki internetowej, system operacyjny. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Emisji oraz dopasowania reklam (remarketing, retargeting) zgodnie z Twoimi preferencjami oraz produktami, którymi wykazałeś zainteresowanie. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Marketingu bezpośredniego w sytuacji gdy istnieje istotne i odpowiednie powiązanie między Tobą a Babuzoo, tj. np. zamówiłeś od nas produkt lub gdy rozsądnie możesz oczekiwać przetwarzania Twoich danych w tym celu, w takim przypadku będziemy przetwarzać dane w celu marketingu naszych produktów i usług (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO). W  sytuacji gdy nie istnieje istotne i odpowiednie powiązanie między Tobą a Babuzoo, marketing bezpośredni naszych produktów i usług będziemy kierować tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  
 • Wysyłki newslettera. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
 • Przekazania Pani/Pana danych osobowych do podmiotów współpracujących ze Sklepem i obsługujących płatności przez Internet:
  1. ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2. Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. eCard S. A. w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez klientów Sklepu przez Internet przy użyciu bramki płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Czy Twoje dane osobowe są nam niezbędne?

Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże, aby zawrzeć z Tobą umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną konieczne jest podanie niektórych danych osobowych w celu realizacji zamówienia. W przypadku niepodania niezbędnych danych usługa nie będzie świadczona co uniemożliwi zakupy w sklepie.

6. Jakie dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówienia?

Dane niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia usługi są następujące: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu).

7. Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy zawartej o świadczeniu usług między Klientem a Babuzoo do momentu usunięcia konta lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także po zakończeniu trwania umowy w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. W przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych przez okres istnienia istotnego i odpowiedniego powiązania między Tobą a nami lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

8. Czy i komu udostępniane są Twoje dane osobowe?

Dane osobowe są udostępniane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz realizacji obowiązków prawnych. Dane udostępniamy podmiotom z nami współpracującym, które świadczą usługi związanymi z realizacją zlecenia, tj. usługami płatniczymi (banki, instytucje płatnicze, m.in. ING Bank Śląski S.A., Twisto Polska sp. z o.o., eCard S.A.), pocztowymi, kurierskimi, IT, doradczymi, audytowymi, prawnymi, podatkowymi, rachunkowymi oraz badawczymi w tym także związanymi z badaniem opinii. Twoje dane mogą być również udostępniane właściwym organom jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

10. Kiedy moje dane osobowe zostaną udostępnione w celu obsługi i finalizacji płatności online?

 • W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep.
 • W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu.
 • W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Bankiem.
 • W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Twisto Polska Sp. z o.o.

9. Jakie masz prawa dotyczące danych osobowych wynikające z nowych przepisów RODO?

 •     Prawo dostępu do danych osobowych.
 •     Prawo do usunięcia danych osobowych.
 •     Prawo do aktualizacji oraz poprawienia danych osobowych.
 •     Prawo do wycofania zgody.
 •     Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 •     Prawo do przeniesienia danych.
 •     Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

10. Jak możesz wycofać zgodę, a także  realizować swoje uprawnienia, o których mowa powyżej?

Za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@babuzoo.pl lub pisemnie pocztą tradycyjną na adres Babuzoo Marta Bludnik, ul. Jastrzębowskiego 22 LU4, 02-786 Warszawa.

11. Jaki organ nadzoruje proces ochrony danych osobowych?

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób automatyczny (profilowanie)?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Babuzoo polega na przetwarzaniu Twoich danych, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań w celu lepszego dopasowania dla Ciebie oferty.

 

II COOKIES

W celu dostosowania treści i usług świadczonych za pośrednictwem portalu babazoo.pl do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników używamy tak zwanych plików cookies. Stosowane przez portal cookies są bezpieczne, nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania.

1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies są to dane informatyczne, będące krótkimi informacjami tekstowymi zapisywanymi i przechowywanymi w urządzeniu Użytkownika. Urządzeniem może być komputer, telefon komórkowy, tablet czy inne urządzenie elektroniczne, które posiada połączenie z Internetem i umożliwia przeglądanie stron internetowych. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i sposobie korzystania przez nich z poszczególnych sekcji Babuzoo.pl. Umożliwiają identyfikowanie oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika i dostosowanie portalu do jego preferencji. Cookies zawierają nazwę serwisu, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz swój unikalny identyfikator.

2. Rodzaje plików cookies

Pliki cookies można podzielić na dwie kategorię, ze względu na trwałość oraz ze względu na ich źródło.

Cookies sesyjne – Pliki tymczasowo przechowywane na urządzeniu Użytkownika podczas przeglądania przez niego strony internetowej do czasu zakończenia sesji przeglądarki internetowej lub do momentu opuszczenia strony. Cookies sesyje umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

Cookies trwałe – Pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu ich skasowania. Skasowanie cookies trwałych następuje po czasie określonym w ich parametrach (zwykle 30-60 dni) lub po usunięciu ich ręcznie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej. Cookies trwałe zapamiętują ustawienia oraz preferencje Użytkownika i tym samym sprawiają, że strona staje się łatwiejsza w nawigacji.

Cookies administratora – Plik zapisany za pośrednictwem sklepu Babuzoo.pl, związany ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Babuzoo.

Cookies zewnętrzne – Plik zamieszczony za pośrednictwem strony internetowej serwisu przez podmioty trzecie będące partnerami Babuzoo.

3. Jak wyłączyć lub ograniczyć pliki cookies?

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć lub ograniczyć przyjmowanie plików cookies na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie włączoną opcję zapisu plików cookies. Skorzystanie z tej opcji może spowodować utrudnienia w korzystaniu z portalu oraz spowodować wyłączenie niektórych funkcjonalności.

Zobacz jak wyłączyć pliki cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych:

Google Chrome
Firefox Mozilla
Internet Explorer
Safari

4. Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Babuzoo.pl wykorzystuje pliki cookies administratora (własne) w celach:

 • Obsługi konta użytkownika i procesu składania zamówienia.
 • Zapamiętaniu ustawień Użytkownika w przeglądarce internetowej – jego loginu oraz hasła bez konieczności wpisywania ich każdorazowo przy wizytach w sklepie.
 • Zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 • Dostosowania zawartości stron portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze sklepu.

Portal Babuzoo.pl wykorzystuje pliki cookies zewnętrzene w celach:

 • Analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Reklamowych (w tym profilowania, remarketingu, retargetingu) i łączenia się z mediami społecznościami, wyświetlania reklamy behawioralnej (opartej na zainteresowaniach) mającej dostarczać Użytkownikom treści reklamowe dostosowane do ich zainteresowań, również do wyświetlania reklam poza stronami serwisu i w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook.

Babuzoo korzysta z usług i narzędzi dostawców zewnętrznych, w szczególności związanych z analityką ruchu na Babuzoo.pl, reklamą behawioralną, remarketingiem oraz pomiarem skuteczności kampanii reklamowych. 

Babuzoo wykorzystuje lub może wykorzystywać cookies w następujących narzędziach partnerów:

 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA): https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
 • Google Ads (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii): https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
 • Facebook (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii): https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Opineo Sp. z o.o. (administrator cookies: Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o z siedzibą w Polsce): https://www.opineo.pl/i/informacje-o-ciastkach)tło