Sklep zoologiczny BabuZoo
Sklep zoologiczny BabuZoo

Zaloguj   |   Zarejestruj

sklep@babuzoo.pl | Tel. 579 655 313 | Wysyłka gratis powyżej 149zł


REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.babuzoo.pl.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich korzystających ze sklepu internetowego, o którym mowa w pkt 1.
 3. Operatorem sklepu internetowego i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest Marta Bludnik "Babuzoo Marta Bludnik", 02-786 Warszawa, ul. Jastrzębowskiego 22 LU4, NIP 9512126849, REGON 147423962, zwana w dalszej części Regulaminu "Sprzedającym".
 4. Firma Babuzoo Marta Bludnik wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

§2 Słowniczek pojęć

      W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem www.babuzoo.pl
 2. Operator Sklepu, Sprzedający – operator sklepu internetowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 Regulaminu.
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna przystępująca do zawarcia umowy sprzedaży poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.babuzoo.pl.
 4. Konsument - podmiot zawierający umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto użytkownika, Konto - indywidualne konto Klienta prowadzone w systemie teleinformatycznym Operatora Sklepu.
 6. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających na ten okres dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.
 7. Realizacja zamówienia - czas, w jakim Sprzedający przygotuje towary zamówione przez Klienta za pośrednictwem Sklepu i wyda przesyłkę stosownemu podmiotowi celem dostarczenia do Klienta, bądź przygotuje towary do odbioru osobistego przez Klienta.
 8. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23.04.1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późniejszymi zmianami).

§3 Warunki świadczenia usług przez Sprzedającego

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie komputera podłączonego do sieci Internet, wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową, a ponadto aktywne konto poczty email.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu możliwe jest dla Klientów posiadających Konto użytkownika, jak również dla Klientów nieposiadających Konta.
 3. W celu utworzenia Konta użytkownika Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, przy czym dla dokonania rejestracji konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny oraz nr telefonu.
 4. Zabrania się wykorzystywania strony internetowej Sklepu w celu rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze sprzecznym z prawem jak również naruszających prawa osób trzecich lub niezgodnych z dobrymi obyczajami

§4 Przedmioty oferowane przez Sprzedającego

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego są nowe, oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje dotyczące towarów dostępnych w Sklepie wraz z podaniem ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 61 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Ceny towarów dostępnych w Sklepie wyrażone są w pieniądzu polskim i zawierają podatek VAT.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów dostępnych w Sklepie, przy czym zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień już złożonych przez Klienta.
 6. Przedstawione opisy produktów, zdjęcia i cena towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66) i są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.

§5 Składanie zamówienia

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje każdorazowo na podstawie prawidłowo wypełnionego i przesłanego Sprzedającemu formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny oraz nr telefonu.
 3. Formularz zamówienia wypełniony w sposób nieprawidłowy nie będzie stanowił podstawy zawarcia umowy. Za formularz nieprawidłowo wypełniony uważa się w szczególności formularz, w którym nie zostały podane: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, nr telefonu.
 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Klienta, Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sprzedający niezwłocznie powiadomi Klienta.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że wybrany przez Klienta towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W razie niedostępności całości lub części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie o tym fakcie poinformowany.

§6 Potwierdzenie zamówienia

 1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
 2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia oferty przez Sprzedającego.

§7 Formy płatności

 1. Zapłata za towar nabyty w drodze umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu następuje według wyboru Klienta:
  1. przy wysyłce towaru za pobraniem gotówką lub kartą płatniczą u kuriera
  2. płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim).
   - Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank),  Przelew24 (Bank Zachodni WBK),  Przelew z BPH (Bank BPH),  Płacę z iPKO (PKO BP),  Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z ORANGE (mBank),  Płacę z IKO, Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank),  Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING  (ING Bank Śląski), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.),  e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Plus Bank S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o.o.)
  3. płatnością online za pomocą karty płatniczej
   - Visa
   - Visa Electron
   - MasterCard
   - Maestro
   - MasterCard Electronic
 2. Płatności online obsługują firmy: eCard S.A., ING Bank Śląski S.A., Twisto Polska sp. z o.o.
 3. Sprzedający, w zależności od wyboru Klienta, wystawia fakturę VAT lub paragon fiskalny. Faktury VAT i paragony fiskalne dostarczane są Klientowi wraz z zakupionym towarem lub drogą elektroniczną. Klient akceptując regulamin, jednocześnie akceptuje przesłanie przez sprzedającego faktury VAT/paragonu drogą elektroniczną.

§8 Formy dostawy

 1. Dostawa towarów nabytych w drodze umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu realizowana jest przez Sprzedającego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa towarów nabytych w drodze umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu realizowana jest za pośrednictwem DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub za pośrednictwem InPost Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie lub za pośrednictwem InPost Paczkomaty z siedzibą w Krakowie.
 3. Zamówione towary zostaną dostarczane do Klienta na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z przesyłką Klient otrzyma pisemne potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 5. Klient otrzymuje od Sprzedającego informację o fakcie wysłania towaru na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 6. Koszty dostawy towarów ponoszone są przez Klienta.
 7. Koszty dostawy wynoszą przy dostawie za pośrednictwem DPD Polska (paczki do 30kg): a) 20zł (pobranie)
  b) 15zł (przedpłata)
 8. Koszty dostawy wynoszą przy dostawie za pośrednictwem InPost (paczki do 30kg): a) 20zł (pobranie)
  b) 15zł (przedpłata)
 9. Koszty dostawy wynoszą przy dostawie za pośrednictwem InPost Paczkomaty (paczki do 30kg): a) 17zł (pobranie)
  b) 12zł (przedpłata)
 10. W przypadku dostawy do paczkomatów InPost istnieją ograniczenia dotyczące wymiarów oraz wagi paczek. Maksymalna waga paczki wysyłanej/odbieranej za pośrednictwem paczkomatu to 25kg. Taka paczka musi się również zmieścić w jednym z trzech wymiarów podanych przez przewoźnika (Gabaryt A: 80 na 380 na 640 milimetrów, Gabaryt B: 190 na 380 na 640 milimetrów, Gabaryt C: 410 na 380 na 640 milimetrów). Jeżeli Klient wybrał dostawę do paczkomatu, a jego paczka przekroczyła określony rozmiar lub wagę, zostanie ona wysłana kurierem InPost i dostarczona do najbliższego Punktu Obsługi Paczek InPost w odniesieniu do wcześniej wybranego przez Klienta paczkomatu. O zmianie formy dostawy Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie należy złożyć drogą pisemną na adres elektroniczny sklep@babuzoo.pl lub wysłać drogą tradycyjną na adres Babuzoo.pl, Jastrzębowskiego 22 LU4, 02-786 Warszawa.
 3. Warunkiem skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, jest odesłanie towaru niezwłocznie Sprzedającemu.
 4. Zwracany towar winien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana jest wynikiem czynności mieszczących się w granicach zwykłego zarządu.
 5. W przypadku jeżeli zwrócony produkt przez Kupującego okaże się uszkodzony, niekompletny lub noszący ślady użytkowania ponad normę, Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Towar zwracany w ramach odstąpienia od umowy przez Kupującego powinien zostać dostarczony do Sprzedającego maksymalnie w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia chęci dokonania zwrotu.
 7. Zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny, Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
 8. Zwrot płatności nastąpi w przeciągu 14 dni od otrzymania paczki zwrotnej przez Sprzedającego.
 9. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
 10. W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r., prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§10 Reklamacje, odpowiedzialność za wady towaru

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w przypadku niezgodności towaru z umową (zamówieniem) oraz z tytułu rękojmi.
 2. W razie gdyby dostarczony towar posiadał wady, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 3. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w pkt 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 4. W celu zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym pod adresem poczty elektronicznej: sklep@babuzoo.pl.
 5. W celu skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z zapisu pkt. 1, konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru na adres: Babuzoo.pl, Jastrzębowskiego 22 LU4, 02-786 Warszawa.
  wraz z dowodem zakupu, opisaną wadą towaru oraz wskazaniem numerem rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji należy dokonać zwrotu pieniędzy. Koszty poniesione przez Klienta, w szczególności koszty demontażu, dostarczenia towaru do Sprzedającego, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, w razie zasadności reklamacji ponosi Sprzedający.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru. Jeżeli Sprzedający, nie ustosunkuje się do reklamacji w powyższym terminie, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów nabytych za pośrednictwem Sklepu.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 2. Operator sklepu przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i zapewnia Klientowi prawo wglądu i poprawiania jego danych osobowych.
 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej. Jeśli taka zgoda zostanie wyrażona, Sprzedający może wysyłać Klientowi informacje handlowe, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204).
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, strony poddają sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego. Jednakże, w razie gdy Klient jest Konsumentem, rozstrzyganie sporów między stronami następuje przez sąd właściwy dla Klienta.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa odpowiedni, w zakresie celu, któremu ma służyć, do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.tło